من یه دختــــ ــــرم

شــــاید جنسم از شـــ ــــیـــشـــ ـــه باشه و زود بشــــکنم...

ولــــی حواســــت باشه...

که با همین تیکه هام

میتونم شاهــــــــ ــــــرگ زندگیتو بزنم

/ 0 نظر / 26 بازدید