خودمــــ ــون آس رفـــ ـــقـــ ـــامــــون خـــــــــ ـــــاص گــــــ ـــــوربــــابــــای اون که مـــ ـــارو نخـــــ ـــواس سرمـــــ ـــون بــــــالاس چــــــون بالا سرمــون خــــ ــــداست...

 

/ 2 نظر / 39 بازدید
علي

سلام منظورت از رفيقا مائيم ديگه ، نه !؟

علي طلا

مرررررررررررسي خخخ