# تنهایی

خودمــــ ــون آس رفـــ ـــقـــ ـــامــــون خـــــــــ ـــــاص گــــــ ـــــوربــــابــــای اون که مـــ ـــارو نخـــــ ـــواس سرمـــــ ـــون بــــــالاس چــــــون ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید